બ્રા અને પેન્ટી સેટ

 • સફેદ લેસ બ્રા અને પેન્ટી સેટ

  સફેદ લેસ બ્રા અને પેન્ટી સેટ

  કોડ:Z017
  રંગ: સફેદ
  શૈલી: સરળ
  પ્રકાર: એક ભાગ
  બ્રા પ્રકાર:અંડરવાયર
  આધાર: ઉચ્ચ આધાર
  ફેબ્રિક: મધ્યમ સ્ટ્રેચ
  સામગ્રી: નાયલોન
  રચના: 86% નાયલોન, 14% ઇલાસ્ટેન
  સંભાળની સૂચનાઓ: હાથ ધોવા, ડ્રાય ક્લીન ન કરો
  ચેસ્ટ પેડ: નોન રીમુવેબલ પેડિંગ